“تولیدی منبت قربانی” با برخورداری از پشتوانه های مطلوب در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری ،

نظیر بهره مندی از دستگاه های سی ان سی پیشرفته چوب و نیز استفاده از نرم افزارهای طراحی و ماشینکاری به

روز ، آماده ارائه خدمات متنوع در زمینه منبت به مشتریان خود می باشد