جزیره آشپزخانه 2229

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

65w/175h/65d, 85w/230h/85d, 105w/285h/105d, 125w/340h/125d, 145w/395h/145d

محصولات مرتبط