منبت دستگیره چوبی4001

تهیه شده ازچوب درجه یک راش و کائوچو

پاک کردن

چکیده

تهیه شده ازچوب درجه یک راش و کائوچو

اطلاعات بیشتر

ابعاد

150w/40h/30d

محصولات مرتبط