منبت دکوری افقی6531

تهیه شده ازچوب درجه یک راش و کائوچو

پاک کردن

چکیده

تهیه شده ازچوب درجه یک راش و کائوچو

اطلاعات بیشتر

ابعاد

100w/200h/13d, 150w/400h/13d, 200w/600h/17d

محصولات مرتبط