منبت دکوری عمودی6003

تهیه شده از چوب درجه یک

پاک کردن

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

60w/90h/13d, 80w/120h/13d, 100w/150h/13d, 120w/185h/17d, 150w/230h/17d

محصولات مرتبط