منبت دکوری عمودی6012

چکیده

منبت ، چوب ، کابینت آشپزخانه

اطلاعات بیشتر

ابعاد

150w/465h/17d, 60w/185h/13d, 80w/250h/13d, 100w/310h/13d, 120w/370h/17d

محصولات مرتبط