منبت دکوری عمودی6022

تهیه شده ازچوب درجه یک راش و کائوچو

پاک کردن

چکیده

تهیه شده ازچوب درجه یک راش و کائوچو

اطلاعات بیشتر

ابعاد

100w/130h/13d, 120w/155h/17d, 150w/195h/17d

محصولات مرتبط