منبت دکوری عمودی6027

تهیه شده ازچوب درجه یک راش و کائوچو

پاک کردن

چکیده

تهیه شده ازچوب درجه یک راش و کائوچو

اطلاعات بیشتر

ابعاد

250w/250h/17d, 300w/300h/17d, 200w/200h/17d

محصولات مرتبط