منبت دکوری چوب 6814

اطلاعات بیشتر

ابعاد

100w/80h/13d, 120w/95h/13d, 150w/120h/17d, 200w/160h/17d, 250w/200h/24d

محصولات مرتبط