منبت دکوری چوب 6818

اطلاعات بیشتر

ابعاد

80w/70h/13d, 100w/90h/13d, 120w/105h/17d, 150w/130h/17d, 200w/180h/24d

محصولات مرتبط