منبت دکوری چوب 6820

اطلاعات بیشتر

ابعاد

100w/55h/13d, 120w/65h/13d, 150w/80h/17d, 200w/110h/17d, 250w/140h/24d

محصولات مرتبط