منبت دکوری چوب 6823

اطلاعات بیشتر

ابعاد

80w/60h/13d, 100w/75h/13d, 120w/90h/17d, 150w/115h/17d, 200w/150h/24d

محصولات مرتبط