منبت دکوری چوب 6825

اطلاعات بیشتر

ابعاد

100w/50h/13d, 120w/60h/13d, 150w/75h/17d, 200w/100h/17d, 250w/125h/24d

محصولات مرتبط