منبت دکوری چوب 6827

اطلاعات بیشتر

ابعاد

80w/70h/13d, 100w/85h/13d, 120w/105h/17d, 150w/130h/17d, 200w/170h/24d

محصولات مرتبط