منبت دکوری گرد چوبی5231

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

250w/250h/28d, 80w/80h/13d, 100w/100h/13d, 150w/150h/17d, 200w/200h/17d

محصولات مرتبط