منبت دکوری گرد چوبی5232

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

40w/40h/10d, 60w/60h/10d, 80w/80h/13d, 100w/100h/13d, 150w/150h/17d, 200w/200h/17d

محصولات مرتبط