منبت دکوری گل چوبی 5414

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

50w/37h/10h, 60W/45h/10d, 80w/60h/13d, 100w/75h/17d, 150w/110h/13d

محصولات مرتبط