منبت دکوری گوشه 5605

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

60w/60h/10d, 80w/80h/10d, 100w/100h/13d, 150w/150h/13d, 200w/200h/17d

محصولات مرتبط