منبت دکوری گوشه 5637

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

120w/70h/13d, 200w/120h/17d, 100w/60h/10d, 150w/90h/13d, 250w/150h/17d

محصولات مرتبط