منبت دکوری گوشه 5638

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

120w/55h/13d, 200w/85h/17d, 100w/45h/10d, 150w/65h/13d, 250w/105h/17d

محصولات مرتبط