منبت دکوری گوشه 5639

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

120w/50h/13d, 100w/40h/10d, 150w/60h/13d, 200w/80h/13d, 250w/100h/17d

محصولات مرتبط