منبت دکوری گوشه 5640

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

120w/60h/13d, 200w/100h/17d, 100w/50h/10d, 150w/75h/13d, 250w/125h/17d

محصولات مرتبط