منبت دکوری گوشه 5642

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

120w/30h/13d, 100w/25h/10d, 150w/35h/13d, 200w/50h/13d, 250w/65h/17d

محصولات مرتبط