منبت دکوری گوشه 5645

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

120w/80h/13d, 200w/130h/17d, 100w/65h/10d, 150w/100h/13d, 250w/160h/17d

محصولات مرتبط