منبت دکوری گوشه 5646

چکیده

تهیه شده از چوب درجه یک

اطلاعات بیشتر

ابعاد

120w/55h/13d, 100w/45h/10d, 150w/70h/13d, 200w/95h/13d, 250w/115h/17d

محصولات مرتبط